Saturday, January 21, 2012

ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ .

ਜਦ ਸਭਨਾਂ ਥਾਈਂ .... ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ..... ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਮਾਂ ,

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ .... ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ...... ਤੀਰਥ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ,

ਮੋਹ -ਮਮਤਾ ਦੀ ..... ਜਿਉਂਦੀ -ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ,

ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ,

ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ..... ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ..... ਦੋਸਤੋ , ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ .

No comments:

Post a Comment