Monday, January 9, 2012

ਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ

ਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਮਿਲਦਾ ਐ ,ਨਸੀਬਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ,
ਇਹ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾ ਦਾ ,,ਹੋਰ ਕੋਈ
ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀ ਐਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੂੰਦਾ ,,,,ਉਸ ਘਰ
ਤੋ ਚੰਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ,,ਜਿਥੇ
ਮਾ ਦਾ ਨਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ,,,,,ਸੱਤ ਜਨਮ ਤੱਕ
ਨਹੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਔਲਾਦ..ਕੁਦਰਤ..
ਮਾ ਦੀ ਐਨੀ ਕਰਜਦਾਰ ਹੁੰਦਾ

No comments:

Post a Comment